فرش های دستباف صادراتی

فرش ها 60 درصد از ابریشم و 40 درصد از نخ اعلا تشکیل شده اند.Sidebar Menu