شیر افزا گاو/گوسفند/بز شیرده

 این محصول از ترکیب گیاهان آروماتیک طبیعی به دست می آید. به حالت پودری می باشد. و باید در دوران ثمردهی حیوان مورد مصرف قرار گیرد. بازدهی شیری ( حد اقل 10%) و کیفیت شیر را افزایش می دهد. مقدار کل شیر تولیدی در زمان شیر دهی حیوان را با افزایش زمان ماندن حیوان در اوج شیردهی به حد بیشینه می رساند. باز دهی تغذیه ای حیوان را با افزایش جمعیت میکروارگانسیم های مفید در شکمبه افزایش می دهد. سیستم ایمنی بدن را تقویت و مقاومت حیوان را در برابر بیماری ها افزایش می دهد. مانع از به وجود آمدن مشکلات ناشی از تغذیه مانند نفخ, فساد خونی و اسهال می شود. از زاد و ولد حیوان که باعث تعادل انرژی منفی در حیوان می گردد به واسطه افزایش میزان مصرف ماده خشک جلوگیری می کند. مشکلات تغذیه ای که به دلیل فشار های گرمایی به وجود می آید را به حداقل می رساند. تحریکات جنسی و مشکلات باروری حیوانات را کاهش می دهد. محتویات گیاهی عملکرد سیستم هورمونی را منظم می کند.
میزان و نحوه مصرف :
گاو های شیرده :50گرم در روز (نصف این مقدار در فصول گرم و خشک )
گوساله: 10گرم در روز به ازای هر 100 کیلوگرم وزن گوساله
نوزاد گاو: 2.5 گرم در روز به ازای هر 50 کیلو گرم وزن زنده ( مخلوط با شیر یا غذا )
گوسفندان و بز های شیرده: 8 گرم در روز (نصف این مقدار در فصول گرم و خشک )

Sidebar Menu