گوشت افزا / تخم افزا (طیور)

گوشت افزا برای طیور: وزن گیری را افزایش داده و کیفیت گوشت را بهتر می کند. سیستم ایمنی را تقویت کرده و مقاومت بدن را در برابر بیماری ها افزایش می دهد. رشد استخوان را تقویت کرده و ناراحتی مفاصل را کاهش می دهد. بازدهی تغذیه را افزایش می دهد. سلامت روده ای را با از بین بردن میکرو ارگانیسم های بیماری زا در سیستم گوارشی افزایش می دهد. خاصیت آنتی اکسیدانی دارد که بطور علمی نیز به اثبات رسیده است. میزان مصرف خوراک طیور را که به دلیل بیماری دچار کم اشتهایی شده اند افزایش می دهد تا هر چه سریع تر به حالت ایده ال برسند. در بازه زمانی کوتاه تر به وزن تعیین شده می رساند. ناراحتی های کبدی و کلیوی را از بین می برد. بوی آمونیاک را در مرغداری ها کا هش می دهند. مشکلات ناشی از استرس را که می تواند به دلایل مختلف باشد کاهش می دهد.
میزان مصرف: 5/2 کیلو گرم بر تن
افزاینده تخم برای طیور: سیستم ایمنی را تقویت کرده و مقاومت بدن را در برابر بیماری ها افزایش می دهد. بازدهی تغذیه را افزایش می دهد. سلامت روده ای را با از بین بردن میکرو ارگانیسم های بیماری زا در سیستم گوارشی افزایش می دهد. خاصیت آنتی اکسیدانی دارد که به طور علمی نیز به اثبات رسیده است. میزان مصرف خوراک طیور را که به دلیل بیماری دچار کم اشتهایی شده اند افزایش می دهد تا هر چه سریع تر به حالت ایده ال برسند. زمان اوج تخم گذاری مرغ ها را افزایش می دهد.کمیت و کیفیت تخم ها را افزایش داده و نسبت تخم های کثیف را کاهش می دهد. با افزایش زمان تخم گذاری تعداد تخم های تولیدی را افزایش می دهد. کیفیت پوسته تخم را بالا می برد. معمولاً، بیشترین بازدهی را در مرغ های تخم گذار ایجاد می کند. ناراحتی های کبدی و کلیوی را از بین می برد. بوی آمونیاک را در مرغداری ها کاهش می دهد. مشکلات ناشی از استرس را که می تواند به دلایل مختلف باشد کاهش می دهد.
میزان مصرف: 5/2 کیلو گرم بر تن

Sidebar Menu