عمر افزا (حیوانات خانگی)

عمر افزا برای حیوانات خانگی:گوارش و هضم غذای مصرفی حیوانات را بهتر می کند. رشد استخوان و اسکلت بندی حیوانات به ویژه سگ ها و گربه ها را در ظول دوران رشد افزایش می دهد. مصرف منظم این محصول باعث سلامتی و براقی ساختار مو می شود. سیستم ایمنی را تقویت کرده و مقاومت بدن را در برابر بیماری ها افزایش می دهد. مانع تولید انگل های داخلی می شود. دارای آنتی اکسیدان های طبیعی می باشد.
میزان مصرف : 5/ 2گرم به ازای هر 10کیلوگرم وزن زنده

Sidebar Menu