1398/02/10

ایران در سال 97، 24 میلیارد دلار به 15 کشور همسایه صادرات داشت

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: جمهوری اسلامی ایران سال گذشته به 15 کشور همسایه، بیش از 24.1 میلیارد دلار صادرات داشت که در مقایسه با سال 96 گویای رشد سه درصدی است.

 محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت در سومین نشست شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی با بیان این موضوع، افزود: کل صادرات کشور در دوره 96- 1338 حدود 2039 میلیارد دلار ثبت شده که سهم پیش از انقلاب 162 میلیارد دلار بود و صادرات بعد از انقلاب اسلامی به یکهزار و 870 میلیارد دلار رسید که نشان می دهد 92 درصد از مجموع صادرات دوره مزبور، در بعد از انقلاب محقق شد.
وی میزان صادرات در سال های96- 1392 را 23.5 درصد از کل صادرات دوره 58 سال یاد شده دانست و تاکید کرد: مجموع صادرات چهارسال مورد بررسی، 479 میلیارد دلار بود.
مودودی گفت: چنانچه در این سال ها 200 میلیارد دلار از ارزش صادرات را برای توسعه صادرات اختصاص می یافت، این رقم رشد بیشتری پیدا می کرد.
وی سهم صادرات نفت و گاز در 40 سال گذشته در صادرات را 1503 هزار و 590 میلیارد دلار ذکر کرد و افزود: در همین زمان صادرات پتروشیمی 138 هزار میلیارد دلار، صادرات کالا 237 هزار و 727 میلیارد دلار و صادرات خدمات 169 هزار و 610 میلیارد دلار بوده است.
به گفته این مقام مسئول، سال گذشته با توجه به صادرات 44.3 میلیارد دلاری و واردات 42.6 میلیارد دلاری، تراز تجاری کشور به 1.7 میلیارد دلار رسید.
وی خاطرنشان کرد: سال 97 تعداد 6هزار و 447 صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع 5.4 میلیارد دلار صادرات انجام دادند.
مودودی تاکید کرد: معنای آمار مزبور است که بیشتر این صادرات با هدفی به جز بازگشت ارز صورت گرفته زیرا آمارها نشان میدهد در همین سال میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و با سابقه کاهش داشت.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

Sidebar Menu