1398/02/30

18 کالا با بیشترین صادرات و واردات

18 کالایی که بیشترین صادرات و واردات را در سرتاسر جهان به خود اختصاص داده‌اند و کشورهایی که بیش از تمام کشورهای دیگر آنها را مبادله کرده‌اند.

منبع: کانال تلگرامی اتاق ارومیه

 

Sidebar Menu