1398/06/11

صعود ۴ پله‌ای ایران در گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۹

بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) برای رتبه‌بندی کشورها در شاخص جهانی نوآوری، ایران با ۴ پله صعود در رده ۶۱ جهان قرار گرفت.

شاخص جهانی نوآوری، عملکرد نوآورانه ۱۲۹ کشور و اقتصاد در جهان را بیان می‌کند. این گزارش با استفاده از ۸۰ شاخص و در قالب ۷ رکن به تحلیل وضعیت نوآوری می‌پردازد.

امتیاز و رتبه ایران در ارکان نوآوری جهانی:

۱- نهادها (امتیاز ۴۸.۸، رتبه ۱۱۶)

۲- سرمایه انسانی و تحقیقات (امتیاز ۳۷.۶، رتبه ۴۳)

۳- زیرساخت‌ها (امتیاز ۴۶.۰، رتبه ۶۸)

۴- پیچیدگی بازار (امتیاز ۴۰.۰، رتبه ۱۰۰)

۵- پیچیدگی کسب و کار (امتیاز ۲۲.۶، رتبه ۱۱۳)

۶- خروجی‌های دانش و فناوری (امتیاز ۲۷.۲، رتبه ۴۶)

۷- خروجی‌های خلاقانه (امتیاز ۳۲.۵، رتبه ۴۵)

شاخص جهانی نوآوری هر سال برای گزارش خود، تم مشخصی را در نظر می‌گیرد که تم اصلی گزارش امسال «ایجاد زندگی سالم-آینده نوآوری در پزشکی» است. در این گزارش، چشم‌انداز نوآوری پزشکی در ۱۰ سال آینده ناظر بر این موضوع که نوآوری‌های فناوری و غیرفناورانه تا چه میزان دسترسی عمومی به سلامت در سطح جهان را افزایش می‌دهند، مورد بررسی قرار گرفته است.

منبع: کانال تلگرامی اتاق ارومیه

Sidebar Menu