1397/06/14

میزان ورود ارز به سامانه نیما

روز گذشته، قیمت یورو در بازار آزاد به نزدیکی مرز ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی رسید. این در حالی بود که میانگین قیمت یورو در سامانه سنا تا ساعت ۵ بعدازظهر ۹ هزار و ۱۰۰ تومان بود

میزان عرضه یورو در سامانه نیما نیز در حدود یک ماه اخیر به بالای ۸۰۰ میلیون رسیده است

بررسی عملکرد بازار ثانویه ارزی همزمان با اجرای سیاست دوم ارزی نشان می‌دهد در این مدت ۸۴۲ میلیون یورو ارز صادراتی به این بازار تزریق و حدود ۷۴۵ میلیون یورو از انواع ارزها توسط وارد‌کنندگان خریداری شده است

بررسی عملکرد این بازار تا روز شنبه ۱۰ شهریور ماه نشان می‌دهد، حدود ۸۴۲ میلیون یورو ارز صادراتی به این بازار تزریق و حدود ۷۴۵ میلیون یورو توسط وارد‌کنندگان خریداری شده است
ایبِنا

منبع: کانال اتاق بازرگانی ارومیه

Sidebar Menu