1397/11/07

دیدار رییس دفتر انجمن MUSIAD ترکیه در تهران با رییس و اعضا هیات نمایندگان اتاق ارومیه

دیدار رییس دفتر انجمن MUSIAD ترکیه در تهران با رییس و اعضا هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه با هدف گسترش تعاملات تجاری فعالین اقتصادی دو تشکل و چگونگی رفع موانع توسعه تجارت توسط دولتهای دو طرف و ترسیم نقشه برای تبیین و تدوین برنامه کاری در زمان تحریم ها

منبع: کانال تلگرامی اتاق بازرگانی ارومیه

Sidebar Menu