1397/11/13

نکاتی از بیانیه مشترک اروپا درباره مکانیسم جدید مالی

1. پایبندی به برجام

2. پیوستن به FATF

3. تجارتی فراتر از دارو و مواد غذایی

4. تجارت تمام کشورهای اتحادیه اروپا با ایران

♦ در متن بیانیه سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه موسوم به E3 بر اجرای کامل تعهدات به توافق هسته ای و همکاری آژانس بین المللی هسته ای طبق مفاد برجام که هم آژانس و هم اروپا به اجرای تعهدات ایران تاکید شده است.

♦همچنین E3 صراحتا پیوستن کامل ایران به FATF و مبارزه علیه پولشویی، تأمین مالی تروریسم (دو لایحه FATF که به CFT و AML معروف است) را در متن بیانیه گنجانده است که مقامات ایرانی موافق تصویب این لوایح بارها بر اجرایی شدن آن پیش از ضرب الاجل FATF تاکید کرده اند.

♦ همانطور که قبلا هم گفته شده بود، آغاز کار مکانیسم INSTEX که قبلا آن را SPV می خواندند، با تامین دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی که طبق تحریم های امریکا به خاطر ماهیت بشردوستانه و حقوق بشری جزو تحریم ها محسوب نمی شود خواهد بود.

♦ در متن بیانیه اما تاکید بر «آغاز کار» در این موارد کاملا به چشم می خورد و از آنجا مه در بخشی دیگر از این بیانیه بر «تسهیل تجارت مشروع با ایران» تاکید شده است. این انتظار وجود دارد که پس از جا افتادن این سازوکار، تجارت با ایران در سایر زمینه های تجاری و صنعتی صورت بگیرد.

♦ سه کشور اروپایی در همین بیانیه همچنین قول داده اند مه بر توسعه این مکانیسم برای بهره مندی سایر کشورهای اروپایی نیز تلاش کنند.

♦ به این مفهوم مه نه فقط آلمان، فرانسه و انگلیس، بلکه همه کشورهای اروپایی بتوانند بی تفاوت به تحریم های امریکا و بدون نیاز بانک هایی برای تجارت مستقیم با ایران، همکاری با ایران را از سر یگیرند.

منبع: کانال تلگرامی اتاق ارومیه

Sidebar Menu