1397/11/17

ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای سرمایه گذاران خارجی

امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای سرمایه گذاران خارجی در جهت رشد اقتصادی کشور فراهم شد.

با توجه به اینکه بخشی از آورده سرمایه گذاران خارجی به صورت ماشین آلات و تجهیزات یا مواد اولیه و بدون نیاز به انتقال ارز، وارد کشور می‌شود، به منظور امکان استمرار آن برای سرمایه گذاران خارجی پس از اعمال شرایط جدید در صدور مجوز‌های ثبت سفارش، امکان ثبت سفارش برای سرمایه گذاران خارجی به صورت بدون انتقال ارز، در سامانه جامع تجارت فراهم می‌باشد. 

برای انجام این فرآیند متقاضی بایستی با ورود به سامانه جامع تجارت در صفحه "اطلاعات مالی بانکی" در بخش نوع عملیات ارزی گزینه "بدون انتقال ارز" و در بخش تامین ارز گزینه "مجوز‌های صادر شده توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران" را انتخاب و تکمیل نماید. 

 متعاقبا پس ازتکمیل فرایند ثبت سفارش، موضوع به لحاظ بررسی و تطبیق زمینه فعالیت سرمایه گذار خارجی با موضوع ثبت سفارش، توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بررسی خواهد شد.

منبع: اتاق بازرگانی ارومیه

Sidebar Menu