1397/11/30

براساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت به گمرک ایران: صادرات از مناطق آزاد مشروط شد

بر اساس ابلاغیه منتشرشده توسط گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت با ابلاغ‌نامه‌ای به گمرک ایران برای صادرات کالاهایی که مشمول ممنوعیت و محدودیت در سرزمین اصلی می‌شوند، صادرات این نوع کالاها از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با رعایت شرایط زیر مجاز اعلام کرد:

1- درصورتی‌که محصول تولیدی با ۱۰۰ درصد مواد اولیه خارجی تولیدشده باشد، مشمول هیچ‌گونه ممنوعیت و محدودیت در صادرات نمی‌شود.

2- درصورتی‌که محصول تولیدی با ۱۰۰ درصد مواد اولیه داخلی تولیدشده باشد، مشمول محدودیت و ممنوعیت‌های اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شود.

3- درصورتی‌که محصول تولیدی با درصدی از مواد اولیه داخلی و خارجی تولیدشده باشد، صادرات محصول به میزان مواد اولیه خارجی به‌کاررفته در محصول مشمول هیچ‌گونه محدودیت و ممنوعیت نیست و صادرات به میزان مواد اولیه داخلی به‌کاررفته در محصول، مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادرات سرزمین اصلی خواهد بود.

تبصره این شروط عبارت است از: ملاک عمل و تشخیص گمرکات اجرایی در خصوص موارد ذکرشده، گواهی تولید صادره توسط سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود.

Sidebar Menu