1397/12/04

۵.۳ میلیارد دلار درآمد دست یافتنی ایران از ترانزیت ریلی

برآوردها نشان می دهد بازار در دسترس ترانزیت ریلی برای ایران حدود ۱۰۴ میلیون تن ظرفیت دارد که ۷۱.۵ میلیون تن از آن قابل تحقق است.

اگر خطوط ریلی استراتژیک مانند چابهار-سرخس، قزوین-آستارا و شلمچه-بصره تکمیل گردد و بهره وری ترانزیت ریلی در کشور افزایش یابد، ایران می تواند سالانه ۵.۳ میلیارد دلار درآمد ترانزیتی از این مسیرها است.

منبع: کانال تلگرامی اتاق ارومیه

Sidebar Menu