1397/12/06

شفاف سازی معاون فنی و امور گمرکی

محدوده زمانی ، حداکثر سقف مجاز واردات ، فهرست کالاهای تفاهم شده ، مسئولیت بررسی _ تایید _ کنترل و نظارت ، مسئولیت کنترل بارنامه ها و قبض انبارهای مربوطه بخشنامه ورود کالاهای گروه ۴ در مناطق آزاد به صورت محدود

منبع: کانال تلگرامی اتاق ارومیه

Sidebar Menu