1397/12/08

افزایش درآمد مالیاتی سال آینده دولت در مجلس

بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور نشان می دهد که درآمد مالیاتی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن ۱۵ درصد رشد داشت به گونه ای که دولت در سال گذشته ۹۶۳ هزار و ۸۵ میلیارد ریال مالیات اخذ کرده بود. 

🔸 البته در قانون بودجه امسال مقرر شده بود که روند صعودی اخذ مالیات نسبت به سال ۱۳۹۶ رشد ۱۷ درصدی داشته باشد و بر این اساس مبلغ یک میلیون و ۱۲۸ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال در بودجه به تصویب رسید اما در ۱۰ ماهه امسال ۴۶.۲۱ درصد یعنی معادل ۷۷۱ هزار و ۹۴۸ میلیارد ریال آن محقق شده است. 

🔸 این در حالی است که دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸ مجموع درآمد مالیاتی را یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال پیش بینی کرده اما کمیسیون تلفیق بودجه در گزارش خود آن را به ۱۳۳ هزار و ۶۲۲ میلیارد ریال افزایش داده است./ایرنا

منبع: کانال تلگرامی اتاق ارومیه

Sidebar Menu