1398/01/31

رفع ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال توسط وزیر صمت

طبق نامه 60/32518 مورخه 1398/1/28 رضا رحمانی وزیر صمت به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود :
 با توجه به ضرورت استمرار تولید و تنظیم بازار کشور ، مقتضی است نسبت به اعمال ضوابط زیر برای کالاهای تعیین شده اقدام لازم صورت پذیرفته و موارد به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردد:

- لغو ممنوعیت صادراتی از تاریخ ابلاغ نامه :

1- سیب درختی

2- پرتقال

منبع: سایت اتاق ارومیه

Sidebar Menu